Top Menu
Menu

Technika a lidé

0 Comments


Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› se ÄlovÄ›k bez techniky už vůbec neobejde. Neříkám, že je to úplný životnÄ› důležité, ale když to tak vezmu, tak lidé v poslední dobÄ› jsou tak opravdu hodnÄ› navyklí na techniku a další technické vymoženosti a technické vÄ›ci, že by se toho už opravdu jenom těžce vzdávali. A proto jsem si Å™ekla, že bych si také vyzkouÅ¡ela tÅ™eba týden bez techniky. Ke mnÄ› se pÅ™idaly dokonce mí dva kamarádi a kamarádka, takže jsme na to byli ÄtyÅ™i. A říkám vám, že to bylo docela opravdu hodnÄ› obtížné, protože my jsme vlastnÄ› ÄtyÅ™i dny nemohli používat jak mobilní telefon, tak taky náš tablet anebo notebook Äi poÄítaÄ.

Nové technické vymoženosti.

A nejhorší také na tom bylo, že vlastnÄ› kamarád nemohl používat svůj elektroautomobil. A také svoje elektrokolo. Já jsem také mÄ›la elektrokolo, takže jsme ho také nemohli využívat. A abych tÅ™eba jenom Å¡lapala na kole, tak jsem tohle radÄ›ji vzdala, protože to je opravdu velice složité a nároÄné, protože jak je tam ten elektromotor, tak se to Å¡lape bez nÄ›j velice těžce. Navíc by mÄ› to asi lákalo, takže jsem si Å™ekla, že nebudu podvádÄ›t a budu opravdu ÄtyÅ™i dny buÄto chodit pěšky nebo autobusem anebo si vezmu taxi. A také bylo velice obtížné potom tohle nÄ›jak udÄ›lat ve Å¡kole, protože když kluci mÄ›li technické znalosti ve Å¡kole, tak také používali techniku a tak podobnÄ›.

Technika je v každé domácnosti.

My jsme vlastnÄ› nemohli používat ani poÄítaÄ, a tak jsme to Å™ekli ve Å¡kole také svým rodiÄům. A víte, co udÄ›lali ve Å¡kole? Oni Å™ekli, že je to úplnÄ› skvÄ›lý nápad, a tak nám tedy Å¡li naproti a podporovali nás, abychom nepoužívali ty zmínÄ›né ÄtyÅ™i dny techniku. Bylo to opravdu hodnÄ› obtížné, ale zase od uÄitele jsme dostali velikou pochvalu, že jsme to zvládli, ale Å™eknu vám, že je to velice nároÄné, a to hlavnÄ› z toho důvodu, že jsme nemohli používat mobilní telefon, takže jsme ani nedokázali se nÄ›jak domlouvat mezi sebou a také jsme si museli sehnat nÄ›jaký nejobyÄejnÄ›jší budík. Protože jsme nevÄ›dÄ›li, jak na to, jak s vzbudit.