Top Menu
Menu

Automatizace řízení letadla

0 Comments

Autonomní řízení dopravních prostředků eliminuje značné množství rizik vyvolávaných lidským faktorem. U pozemní dopravy činí podíl nehod zaviněných nesprávným rozhodováním řidiče téměř sto procent. Z tohoto důvodu se také oblast implementace autonomních prvků řízení rapidně rozvíjí a testování technologií umožňujících bezpilotní provoz vozidel je jednou z hlavních oblastí zájmu současného výzkumu a vývoje dopravy.
Vedle automobilů se digitalizace a automatizace dopravy uplatňuje především v letectví. Možnosti autonomního řízení letadla se dlouhodobě omezovaly pouze na udržování letové hladiny prostřednictvím autopilota. Složitější úkony, mezi něž se řadí pojíždění po runwayi, startování a přistávání stále zůstávalo zcela v rukou pilotů.
letadlo při startu
Problematika spojená se zaváděním automatizace v uvedených náročných úkonech spočívá především ve značném množství proměnných, které ovlivňují celkové chování letadla v různých aktuálních podmínkách povětrnosti, řešení startovací, resp. přistávací plochy apod. Spuštění autopilota se tak donedávna využívalo výhradně v tzv. klidové fázi letu (teda ve chvíli, kdy dosáhne požadované letové hladiny).
Kromě udržování trajektorie letu v klidové fázi, se dnes automatické procedury využívají zcela běžně i při přistávání. Piloti přítomní v kokpitu jsou tak zodpovědní za správné provedení manévrů v úvodní části letu a poté jejich činnost spočívá především ve sledování a kontrole autopilota a udržování informačního toku s řízením letového provozu v pozemních stanicích.
Rozšiřování automatizace úkonů řízení letadla se tedy zaměřuje především na uvedené úvodní fáze letu, které jsou velmi náročné. Technologie autonomního startu je součástí dlouhodobého vývojového záměru Autonomního pojíždění vzletu a přistání (Autonomous Taxi, Take-Off and Landing), který se orientuje na vytvoření komplexního systému pro využití autopilota na všechny fáze letu. Jeho cílem je dosáhnout maximální bezpečnosti na základě kontinuálního vyhodnocování letových podmínek prostřednictvím inteligentního softwaru.
pohled na křídlo dopravního letadla
V prosinci 2019 byl poprvé úspěšně otestován autonomní vzlet společností Airbus. Test byl proveden celkem 8krát, přičemž se pokaždé povedlo vzlétnout a dosáhnout požadované letové hladiny. Dalším krokem je testování autonomního pojíždění po runwayi, jež je plánováno na polovinu roku 2020. Pokud bude i tento test úspěšný, předpokládá se zahájení implementace technologií do běžného letového řízení.