Top Menu
Menu

Média a objektivita

0 Comments

Mnozí občané mají rádi bulvár, mnozí zase dychtí po zprávách, které jsou objektivní a měli by se zakládat na skutečnostech. Ale je mezi námi docela početná skupina lidí, která chce být nejenom viditelná, ale potřebují s lidmi doslova manipulovat.
V současném světě, díky nejenom internetu s různými zpravodajskými weby, sociálním sítím, veřejnoprávním médiím u nás, které zastupuje Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČR), které pod slovíčky demokracie a liberální demokracie publikují a vysílají někdy takové věci, které jsou částečné, zavádějící, nepravdivé, pomlouvačné, což vede doslova k doslovnému ohlupování až manipulaci lidí.televizní přenos

  • Jako by se především u novinářů a komentátorů ČT a ČR vytrácelo to nejdůležitější – objektivita. Místo toho upřednostňují jejich názory.  

Jsou i takoví lidé, kteří dokážou veřejně publikovat takové věci, kde někoho očerňují a hovoří prokazatelně lži o druhých, kteří jim z různých důvodů nějakým způsobem v jejich životě překážejí. A je smutné, že některá média jsou toto schopné uveřejnit.
Abychom všem nekřivdili, jsou žurnalisté, kteří například svými články o vědě a technice prezentují zajímavé objevy s dobrou analýzou., která jde do hloubky.
Diskuze za poslední roky v našich veřejnoprávních médiích, tak je neustále omílaná otázka, která se týká „střetu zájmů“ našeho premiéra, jako by vůbec neexistovali i jiní politici a pracovníci ve veřejném sektoru, kteří mají též ten „svůj střet zájmů“. Na tom všem je zarážející, že v České republice,a zvlášť ve veřejných médiích, se nebere na všechny politiky a veřejně činné osoby, stejný metr. A co se tím sleduje, tak to je pravděpodobně věc názorů a politické orientace. země pro všechny
Na druhou stranu máme určitě několik velmi dobrých novinářů (žurnalistů), komentátorů a publicistů, kteří vědí, co je to být objektivním a nestranným. Vědí, co v tomto směru znamená etický kodex. Tak, jak to má být. Zvlášť v oblasti politiky.
O současném světovém problému epidemie – COVID-19, kdy by neměla naše ČT lidi strašit, spíše přijít s dobrým doporučením od odborníků, jak se v tomto období chovat. Tak někdy jejich rozhovory, které se dotýkají tohoto problému, jako by směrovali k tomu, aby určité rady a příkazy lidé chápali tak, že to je může po finanční stránce poškodit, což je nejdůležitější.
Slyšeli jste od veřejně právní ČT, co tomuto světovému problému ve světě předcházelo a co se tímto ve skutečnosti odkrývá? NE!!. Bezpečnost lidí a migrace – TO správné rozhodnutí politiků, jak v EU, tak našich, tak to většinou trvá dost dlouho, než přijde.