0 Comments

Média a objektivita

Mnozí občané mají rádi bulvár, mnozí zase dychtí po zprávách, které jsou objektivní a měli by se zakládat na skutečnostech. Ale je mezi námi docela početná skupina lidí, která chce být nejenom viditelná, ale potřebují s lidmi doslova manipulovat. V současném světě, díky nejenom internetu s různými zpravodajskými weby, sociálním sítím, veřejnoprávním médiím u nás, které zastupuje Česká […]

0 Comments

Válka není nevyhnutelná…

Toto lehce šalamounské tvrzení, které vystihovalo oficiální vojensko- politickou doktrínu bývalých socialistických států zahrnutých Sovětským svazem do vojenského paktu, známého pod názvem varšavská smlouva, sdělovalo protistraně sdružené v NATO v podstatě následující: Svět je rozdělený na kapitalistický zahnívající západ a socialistický kvetoucí východ. Nešťourejte do toho. Jinak se budeme bránit. Na Rýnu a v dalších vašich državách. A […]