Top Menu
Menu

Nákladové účetnictví

0 Comments

Účetnictví je kapitola sama pro sebe v každém podniku. Není to zcela jednoduchá záležitost a rozhodně ho nejde naučit ze dne na den. Účetnictví musí vést každá firma bez ohledu na velikost, tržby aj. Musí vést buďto jednoduché nebo podvojné účetnictví. Nákladové účetnictví se týká zejména podvojného účetnictví a je to již trochu složitější než jednoduché. Zkusíme se do něj ponořit trochu hlouběji a řekneme se, proč je dobré ho používat a zejména k čemu slouží a co umí. Program nákladové účetnictví KIT zejména umožňuje rozdělení účetního případu na více nákladových středisek, možnost členění, možnost nákladového klíče, potřebné informace o množství, kontrola nákladových středisek a samozřejmě kontrolu správnosti účtování.

účetní doklady

Členění je v programu volně definovatelné, takže je to zcela na vás. Jako v každém programu, tak i v tomto máte možnost nahlédnout do kompletních sestav, a to jak výkazů, různých variant příplatků a konsolidace nákladových účtů a výpočet vzorců.
Tuto verzi je také možné rozšířit o další tři, které se nazývají: Nositel nákladů/multidimenze, kalkulace plánovaných nákladů a poslední je kalkulace marginálních nákladů. Co se týká hned prvního rozšíření, tak se lze dodatečně účtovat další čtyři typy nákladů, tj. nositelé nákladů, oddělení, dimenze a obory. Další kmenová data jako například zákazníci, pracovníci, projekty aj. mohou být zobrazeny v jednom nákladovém účetnictví.

kalkulačka

Druhé rozšíření umožňuje kalkulaci plánovaných nákladů, kde lze zobrazit libovolný počet modelů plánu dle různých scénářů. Slouží ke srovnání skutečných a plánovaných hodnot, srovnání je možné také vytisknout.
A poslední rozšíření je kalkulace imaginárních nákladů, kdy umožňuje úplné a imaginární vyhodnocení. Možné to je zejména díky kalkulaci množství a výkonů na nákladová střediska s vyhodnocením fixních a variabilních nákladů.