Top Menu
Menu

Podnikat, nebo se raději nechat zaměstnat

0 Comments

Hospodářská a covidová krize sice vnesly do společnosti jistou dávku nejistoty, chaosu a strachu, to ovšem nemělo příliš velký vliv na současný stav na trhu práce. Počátek třetího desetiletí nového milénia se stále nese ve znamení velmi nízké nezaměstnanosti, která je nesrovnatelná s krizovým obdobím kolem roku 2008. V České republice vzniklo za tu dobu mnoho nových pracovních příležitostí a subjektů, ovšem spolu s tím se vynořil nový fenomén – nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména v odvětví výroby a řemeslné práce.

webové prezentace

Problém však spočívá spíše v přístupu firem, které v řadě případů zastávají zastaralý názor na využívání tvůrčí pracovní síly, se svými zaměstnanci komunikují velmi omezeně a příliš nehledí na jejich osobní požadavky. Jinými slovy najít zaměstnavatele, který by se k podřízeným choval na úrovni, není zrovna jednoduché.

Na trhu práce tak firmám schází manuální i kancelářské profese, uklízečky, prodavačky i IT odborníci a mnozí lidé si raději založí vlastní společnost a podnikají tak, aby své schopnosti využili na sto procent. Podnikání v naší zemi není sice jednoduché vzhledem k mnoha legislativním opatřením spíše demotivujícím, ale stále lze jít touto cestou a vyhnout se vztahům s nepříjemnými zaměstnavateli.

kolegové v zaměstnání

Propagace podnikání na Internetu

Lidé, kteří se rozhodnou svobodně podnikat, potřebují v první řadě získat zákazníky a dát jim o své činnosti na vědomí. K tomu bude zapotřebí i po grafické stránce dobře zpracovaný webový portál a firemní logo. Tvorbou loga Nový Jičín a tvorbou webu se zabývají profesionálové, kteří navrhnou několik možností, co by vás mohly oslovit, a vytvoří vám webové stránky responzivní (aby se dobře zobrazovaly na všech koncových zařízeních) a byly rovněž vzhledově konkurenceschopné. Mohou s vámi konzultovat i detailní vzhled rozložení menu, jednotlivých podstránek a případně funkčního e-shopu.