Top Menu
Menu

Ve třídě komfortu a bezpečí při jízdě vozem poskytujeme lehkost

0 Comments


Autofólie Brno je to, co musíte mít, pokud nechcete ve voze trpÄ›t nepříjemnÄ› vysoké interiérové teploty. Je to certifikovaný materiál, který dokonalou pÅ™ilnavostí zajistí nepropustnost UV a sluneÄních paprsků, které oslňují. A to skrze boÄní, zadní i Äelní autoskla. Za dost je tímto uÄinÄ›no pohodlí, ale také parametrům bezpeÄnosti. Tónováním autoskel se zabývá specializovaná spoleÄnost v BrnÄ›. Na adrese profesionální firmy na Vás Äekají jednoznaÄnÄ› nadaní profesionálové, kteří namontují na autoskla ochranný film ve Å¡piÄkové kvalitÄ›.

Namontujeme Vašemu automobilu masku atraktivity s ochrannými tóny

Autofólie Brno je bezesporu také to, co Vás ochrání pÅ™ed možnými zranÄ›ními v situacích, kdy se pÅ™i kolizi zcela rozsypou sklenÄ›né výplnÄ›. Aplikací potahu je docíleno soudržnosti autoskel, což je jistÄ› aspekt pro rizikovou jízdu na pozemní komunikaci vítaný. A mimochodem jasný profit zajiÅ¡Å¥uje také preciznost servisních prací, které berou veÅ¡keré ohledy na zákonné normy. SouÄástí služeb je pÅ™itom měření propustnosti autoskel speciálním přístrojem.